Botres Global 2,1 MW biyogaz tesisi kurulumu için Ankara

Kasım 2017’de Botres Global, 2,1 MW biyogaz tesisi kurulumu için Ankara bölgesinden tanınmış bir enerji firması ile sözleşme imzaladı.
Türkiyede’deki yeni partner şirketi yenilenebilir enerji kaynaklarından sayısız projeyi başarıyla tamamlamıştır. Santralin temel amacı ulusal elektrik şebekesine beslemek üzere biyogazdan elektrik üretmektir. Tesis için hammadde esas olarak bölgedeki yerli çiftçiler tarafından sağlanan büyükbaş hayvan atığından oluşacaktır. Botres’in üstün çürütme teknolojisi sayesinde tarımsal atık kaynaklı biyogaz tesislerinden nitrojen ve sülfür içeriği bakımından %50 daha fazla toleransı ile santral hayvansal atıkların işlenmesi bakımından oldukça uygundur.
Günde yaklaşık 500 ton hayvan atığı işlenecektir.
Tasarım, planlama ve mühendisliğe ek olarak, Botres tedarik kapsamı üstün hidroliz sisteminin yanısıra her biri 9.000 m3 olan iki fermentör kurulumunu ve verimliliği arttırmak için Botres’in son teknolojisini içermektedir.

Kurulumun bu yıl sonuna kadar başlaması planlanmaktadır, santralin bakanlık kontrolü 2018 Ekim ayı içinde yapılacaktır.

Botres Global’in CEO’su ve yeni partneri Esa Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akgül ile kısa söyleşisi:

Türkiyedeki büyükbaş hayvan atığından biyogaz üretimi teknolojisinin mevcut durumu nedir?

Hayvansal ve bitkisel atıktan biyogaz üretimi son zamanlarda önemli konular arasındadır. Türkiye hayvansal atıklardan biyogaz üretiminde büyük talebe sahiptir. Bu nedenle biyogaz enerji santralleri günden güne artış göstermektedir.

Santral nereye inşa edilecek?

Santralin toplam 32.416 m2 alanda Ankara yakınında bulunan organize hayvancılık bölgesinde kurulması planlanmaktadır. Oldukça büyük bir alan üzerine kurulu olan bölgede kendi çiftlikleri olan 30 işletme yer almaktadır. Bölgede 12.500 büyük baş et-besi hayvanı ile 2.000 süt ve damızlık hayvan bulunmaktadır.

Projenin sonraki adımları nelerdir?

Projenin bir sonraki önümüzdeki 2 yıl içinde katı fermente ürüne dayalı granül organik gübre üretimine başlamaktır. İkinci adım ise orgaize hayvancılık bölgesindeki artışa paralel olarak önümüzdeki 2-3 yıl içinde gücümüzü 4.5 MW’a çıkarmaktır.

Botres Global firmasını nasıl ve nereden öğrendiniz?

Botres Global Türkiye’deki biyogaz santrallerinin tedarikcisi olarak tanınan bir firmadır özellikle Bilecik ve Polatlı’daki projeleri teknolojileriyle bizi ikna etmiştir.

foto-area