JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM KURZEGO OBORNIKA W POLSCE?

Polscy hodowcy drobiu jako jedni z największych producentów obornika kurzego w Europie, borykają się z problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów organicznych. Problem składowania obornika wiąże się nie tylko z zajmowanym miejscem, ale głównie ze sposobem w jaki ma być przechowywany. Nieumiejętne zarządzanie tym materiałem może doprowadzić do niekontrolowanej emisji metanu, dwutlenku węgla czy amoniaku. O ile odpowiednia ilość materiału może użyźnić glebę, o tyle jego nadmierne ilości mogą doprowadzić do poważnego skażenia gleby i wód.

Wraz z wprowadzeniem nowych dyrektyw środowiskowych, nieumiejętne składowanie obornika, jest nie tylko problematyczne, ale i kosztowne, uwzględniając opłaty środowiskowe czy ewentualne kary. Dodatkowo do 2030 roku, Polska musi ograniczyć zużycie węgla, co również wpłynie na krajowych przedsiębiorców drobiu, którzy w większości używają go do ogrzewania kurników.

Rozwiązaniem, które pozwoli na prowadzenie fermy drobiu w zrównoważony sposób z korzyścią zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla środowiska naturalnego jest inwestycja w biogazownię. Innowacyjna technologia biogazową firmy Botres, umożliwia wykorzystanie do 100% kurzego obornika do produkcji biogazu. Poprzez jego konwersję, przedsiębiorca może zamienić źródło energii z dotychczas używanego węgla, na zieloną energię. Zmiana wpłynie pozytywnie nie tylko na środowisko, ale pozwoli dużo zaoszczędzić i szybciej zaadoptować się do zmian wprowadzonych wraz z nowym prawem klimatycznym.

Produkcja biogazu rozwiązuje problem związany w obornikiem kurzym. Fermentacja beztlenowa dostarcza wysokiej jakości nawóz. Jest on nie tylko bogaty w wartościowe składniki, ale również oczyszczony z niepotrzebnych dodatków, takich jak nasiona chwastów oraz chorobotwórczych organizmów. To wszystko sprawia, że jest on lepiej przyswajalny dla roślin. Dodatkowo nawóz wychodzący z biogazowni jest w formie amonowej, a nie innych związków azotu. Zmiana ta nie wpływa na pogorszenie warunków uprawy, za to zmniejsza koszty związane z użyciem nawozów mineralnych.

Warto wspomnieć również o czystszym powietrzu w okolicy. Nie chodzi tu tylko o mniejszą emisję CO2, ale również powietrze wolne od nieprzyjemnych zapachów, związanych ze składowaniem odpadów.

Jak widać inwestycja w biogazownie, ma wiele korzyści nie tylko związanych z pozbyciem się nadmiaru gnojownicy, ale daje w zamian wartościowy nawóz i czystą energię. Cały proces nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a farmer inwestujący w odnawialne źródła energii nie musi obawiać się, że poprzez przyszłe zmiany w prawie klimatycznym czekają go dodatkowe opłaty za np. emisję dwutlenku węgla. Rozwój wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, pozwoli zaoszczędzić kapitał i zaadaptować się do nadchodzących zmian.

chicken litter 2